• All
  • Geen categorie
Samenwerking Renaissance Employment Services BV onder de Maas

Per 1 februari 2019 werkt Renaissance Employment Services BV samen met Smart Capacity BV.

 

Werkzaamheden en doelgroepen vullen elkaar naadloos aan. Renaissance Employment Services BV is de nieuwe naam voor 12Move-it BV, die vooral gericht is om sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt een faire kans op de arbeidsmarkt te krijgen.

 

Zij doet dat d.m.v. re-integratie- en outplacementactiviteiten, leerwerktrajecten, het ontzorgen van de werkgever in het sociaal activeren, werven en selecteren en opleiden en om(bij)scholen van mensen en werken hierbij samen met lokale overheden, zoals in Heerlen en omgeving, en opleidingsinstanties.

 

Ze zijn vanaf 1 februari gevestigd in Maastricht en zullen binnenkort ook vanuit Rotterdam opereren.

 

Het leer-en werkniveau waar R.E.S. BV zich op richt is met name tot MBO niveau. Haar klanten zijn bedrijven in het MKB regio Limburg , Noord-Brabant en grensstreken van Duitsland en onze zuiderburen.

 

Smart Capacity BV is vooral gericht op opleidingen vanaf MBO en met name Bouwkunde en civiel techniek en aanverwante opleidingen en bedrijven. Deze bevinden zich verspreidt over het hele land. Daarnaast  geven wij advies in loopbaanplanning en opleidingen en ontzorgen wij werkgevers in de ruimste zin des woords.

Per direct samenwerking met MVV

Als Maastrichts Adviesbureau op gebied van Human Resources zijn wij altijd op zoek naar promotie en samenwerking.

Vrijdag 18 januari 2019 hebben MVV en Smart Capacity BV een verkennend gesprek gevoerd om te onderzoeken of en zo ja op welke wijze per direct of in de nabije toekomst samenwerking tussen beide partijen mogelijk kan zijn.

De manier van (mee)denken sprak ons daarin enorm aan zoals wij ook met onze clientèle omspringen. Als organisatie zoeken partijen immers zij die dat gedachtegoed met je kunnen en willen delen en het liefst ook vanuit zichzelf uitstralen.

De sfeer, de ideeën die uitgewisseld werden en de doelen die partijen onderling met elkaar uitwisselden.

Met MVV hebben wij naar onze mening te juiste partner gevonden die past bij onze doelstellingen en manier van werken. Smart Capacity BV heeft dan ook besloten per direct partner te worden van MVV.

Wij kijken dan ook uit naar een prettige samenwerking en hebben volle vertrouwen dat wij hierin de juiste partner voor onze doelstellingen hebben gevonden.

Als partner en supporter zullen wij vanaf nu zij aan zij staan in de strijd naar promotie.

Succes met de strijd voor promotie naar de Eredivisie !!!