HR-Backoffice

HR Backoffice

 

‘Goed werkgeverschap, duidelijkheid, transparantie en menselijkheid loont!’

Bij HR – Backoffice besteedt u de personeels- en loonadministratie uit aan SmartCapacity Diensten. Uw medewerkers kunnen alle vragen kwijt bij SmartCapacity Diensten die bij u op de loonlijst staan en/of door u ingeleend worden met alle voordelen van dien:

–       minder werkgeversrisico’s
–       lagere personeelskosten
–       flexibele contractvormen met uw personeel
–       reductie kosten bij ziekteverzuim
–       minder administratie
–       mogelijkheid tot aanbieden van scholing, mediation, headhunting en outplacement

Bij HR backoffice biedt SmartCapacity Diensten u alle flexibiliteit en een laag werkgeversrisico. Hierbij dragen wij samen met onze backoffice als solide partner zorg voor de volledige overname van alle juridisch facetten in het kader van goed werkgeverschap, de verloning, contractbewaking en verzuimbegeleiding.

SmartCapacity Diensten adviseert u bij de verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol die thans geheel door u wordt gedragen. Omdat wij met diverse specialisten over heel Nederland samenwerken, kunnen wij u tot het uiterste ontzorgen voor de gevolgen van de nieuwe Wet Arbeid in Balans en Poortwachter/WIA. Zo bieden wij optimale flexibiliteit in verzuimvermijding/bestrijding, inzicht mogelijkheden binnen en buiten uw organisatie, transitievergoeding, bemiddeling.

Als werkgever behoudt u uiteraard uw feitelijke dagelijkse werkgeversrol die is gerelateerd aan uw bedrijfsactiviteit.

Is HR Backoffice bij SmartCapacity Diensten ook voor u de oplossing als antwoord op flexibilisering in een veranderende arbeidsmarkt? Interesse in een persoonlijke toelichting? We horen graag van u!