Samenwerking Renaissance Employment Services BV onder de Maas

Samenwerking Renaissance Employment Services BV onder de Maas

Per 1 februari 2019 werkt Renaissance Employment Services BV samen met Smart Capacity BV.

 

Werkzaamheden en doelgroepen vullen elkaar naadloos aan. Renaissance Employment Services BV is de nieuwe naam voor 12Move-it BV, die vooral gericht is om sociaal zwakkeren op de arbeidsmarkt een faire kans op de arbeidsmarkt te krijgen.

 

Zij doet dat d.m.v. re-integratie- en outplacementactiviteiten, leerwerktrajecten, het ontzorgen van de werkgever in het sociaal activeren, werven en selecteren en opleiden en om(bij)scholen van mensen en werken hierbij samen met lokale overheden, zoals in Heerlen en omgeving, en opleidingsinstanties.

 

Ze zijn vanaf 1 februari gevestigd in Maastricht en zullen binnenkort ook vanuit Rotterdam opereren.

 

Het leer-en werkniveau waar R.E.S. BV zich op richt is met name tot MBO niveau. Haar klanten zijn bedrijven in het MKB regio Limburg , Noord-Brabant en grensstreken van Duitsland en onze zuiderburen.

 

Smart Capacity BV is vooral gericht op opleidingen vanaf MBO en met name Bouwkunde en civiel techniek en aanverwante opleidingen en bedrijven. Deze bevinden zich verspreidt over het hele land. Daarnaast  geven wij advies in loopbaanplanning en opleidingen en ontzorgen wij werkgevers in de ruimste zin des woords.