Re-integratie en loopbaanadvies

Re – integratie en loopbaanadvies

Vanuit dit oogpunt handelt Smart Capacity B.V. met een ‘ niet – commerciële ‘ mentaliteit. Onze peilen in deze vorm van arbeidsbemiddeling zijn hoofdzakelijk gericht op het helpen van mensen aan een solide passende baan. In de meeste gevallen is deze handelswijze bedoelt voor mensen die in een uitkeringspositie kunnen raken of zich er al in bevinden. Onze doelstelling is dan ook dat er zo weinig mogelijk mensen in een ( langdurige ) uitkeringspositie terecht komen.

Als men een langere tijd ziek is geweest, breekt veelal weer de tijd aan om weer terug te keren in uw werkzaamheden. Meestal keert men terug bij de huidige werkgever, maar helaas kan dit door uiteenlopende omstandigheden niet altijd. Door eventueel beperkingen kan men de huidige functie niet meer bekleden en is hierdoor niet meer geschikt. In dat geval zal men met de werkgever en de bedrijfsarts een re – integratietraject inslaan. Veelal start het UWV een re – integratietraject op, maar dit mag de werknemer ook zelf doen. Het UWV stelt hiervoor een budget ter beschikking waarmee men zelf een re – integratiebureau kan inschakelen.

Ook mensen die een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst of een verzekeringsmaatschappij worden soms in de gelegenheid gesteld om een re – integratietraject te volgen. Hier spreekt men dan van een PRB ( persoonlijk re – integratiebudget ) of PGB ( persoonsgebonden budget ). In deze is het dan wel verstandig om informatie te verkrijgen over de mogelijkheden binnen de instantie waarvan men de uitkering ontvangt.

 

Re – integratie 2e spoor

In deze zet Smart Capacity B.V. haar deskundige expertise in om een werkgever en een werknemer te ondersteunen, om zo samen te zoeken en te bemiddelen in het maken van een gepaste oplossing. Hierin helpen wij bij het maken van een ‘ plan van aanpak ‘, de sollicitatieprocedure, en het zoeken van een nieuwe baan. Tijdens deze bemiddeling maken wij plan de campagne doormiddel van loopbaanadvies. Wij gaan de kwaliteiten en wensen van de werknemer onder de loep nemen, om zo weer toekomstperspectief te creëren en daarnaar te kunnen handelen. Kortom, u staat er niet alleen voor!